2441026686 6970496740 Ταλιαδούρου 21, Καρδίτσα d.antoniou.gas@gmail.com
banner imagebanner image

Αντωνίου Δημήτριος 
Τεχνικός Μηχανικός Θερμικών Εγκαταστάσεων και Μηχανικός Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου
Αριθμός αδείας 1301 (ΠΔ 114/2012, Α' 199)


Ο Αντωνίου Δημήτριος ασχολείται με την συντήρηση – επισκευή εγκαταστάσεων καυστήρων υγρών και αέριων καυσίμων και δραστηριοποιείται αρκετά χρόνια στην περιοχή της Καρδίτσας.
Μετά από πολυετή εμπειρία στην κατασκευή και εγκατάσταση κεντρικών θερμάνσεων (πετρελαίου, υγραερίου, φυσ.αερίου) τόσο σε ιδιώτες όσο και σε δημόσια έργα, το τεχνικό μας γραφείο αναλαμβάνει πλέον και την επισκευή και συντήρηση των παραπάνω εγκαταστάσεων και μηχανημάτων (λεβήτων φυσικού αερίου – υγραερίου, καυστήρων πετρελαίου).


 

Eπισκευή Kαυστήρων
Συντήρηση Καυστήρων
Εγκατάσταση
Εγκατάσταση Συστημάτων Κεντρικής Θέρμανσης

Εγκατάσταση Συστημάτων Κεντρικής Θέρμανσης

Φυσικού Αερίου, Υγραερίου και Πετρελαίου

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ