2441026686 6970496740 Ταλιαδούρου 21, Καρδίτσα d.antoniou.gas@gmail.com
hero image
banner imagebanner image
 

Αντωνίου Δημήτριος 
Τεχνικός Μηχανικός Θερμικών Εγκαταστάσεων και Μηχανικός Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου
Αριθμός αδείας 1301 (ΠΔ 114/2012, Α' 199)


Ο Αντωνίου Δημήτριος ασχολείται με την συντήρηση – επισκευή εγκαταστάσεων καυστήρων υγρών και αέριων καυσίμων και δραστηριοποιείται αρκετά χρόνια στην περιοχή της Καρδίτσας.

Μετά από πολυετή εμπειρία στην κατασκευή και εγκατάσταση κεντρικών θερμάνσεων (πετρελαίου, υγραερίου, φυσ.αερίου) τόσο σε ιδιώτες όσο και σε δημόσια έργα, το τεχνικό μας γραφείο αναλαμβάνει πλέον και την επισκευή και συντήρηση των παραπάνω εγκαταστάσεων και μηχανημάτων (λεβήτων φυσικού αερίου – υγραερίου, καυστήρων πετρελαίου).

Η ετήσια συντήρηση με τις προβλεπόμενες από το νόμο διαδικασίες συμβάλλει σημαντικά στη σωστή λειτουργία του μηχανήματος καθώς και στη μείωση των ρυπογόνων ουσιών που αποβάλλονται μέσω της καύσης στο περιβάλλον. Χρησιμοποιώντας τα τελευταίας τεχνολογίας πιστοποιημένα όργανα μέτρησης επιτυγχάνεται η βέλτιστη λειτουργία των μηχανημάτων καθώς και η μέγιστη οικονομία στην κατανάλωση καυσίμου.

Συμπερασματικά, η εμπειρία και η τεχνογνωσία του ειδικού τεχνικού μηχανικού (συνεχής ενημέρωση μέσω σεμιναρίων) σε συνδυασμό με τη χρήση των τεχνολογικά αναβαθμισμένων οργάνων συντελούν στη βέλτιστη συντήρηση-επισκευή και στη μέγιστη απόδοση του μηχανήματος ταυτόχρονα με τη λιγότερη δυνατή κατανάλωση καύσιμης ύλης.

   
 


Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση - επισκευή μηχανημάτων των εταιριών :