2441026686 6970496740 Ταλιαδούρου 21, Καρδίτσα d.antoniou.gas@gmail.com
hero image
banner imagebanner image
 
Χημικός Καθαρισμός / Συντήρηση 
Δικτύων Θέρμανσης Με Αντλία Ξεπλύματος

Αντωνίου Δημήτριος Τεχνικός Μηχανικός Θερμικών Εγκαταστάσεων και Μηχανικός Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου


 

Η ετήσια συντήρηση με τις προβλεπόμενες από το νόμο διαδικασίες συμβάλλει σημαντικά στη σωστή λειτουργία του μηχανήματος καθώς και στη μείωση των ρυπογόνων ουσιών που αποβάλλονται μέσω της καύσης στο περιβάλλον. Χρησιμοποιώντας τα τελευταίας τεχνολογίας πιστοποιημένα όργανα μέτρησης επιτυγχάνεται η βέλτιστη λειτουργία των μηχανημάτων καθώς και η μέγιστη οικονομία στην κατανάλωση καυσίμου.
Συμπερασματικά, η εμπειρία και η τεχνογνωσία του ειδικού τεχνικού μηχανικού (συνεχής ενημέρωση μέσω σεμιναρίων) σε συνδυασμό με τη χρήση των τεχνολογικά αναβαθμισμένων οργάνων συντελούν στη βέλτιστη συντήρηση-επισκευή και στη μέγιστη απόδοση του μηχανήματος ταυτόχρονα με τη λιγότερη δυνατή κατανάλωση καύσιμης ύλης.